La MDM.cat és una cursa de muntanya que se celebra des de novembre de 2015 organitzada per l’associació GAS MOUNTAIN ®. Té per objectiu reunir en competició als millors corredors de muntanya de mitja marató, encara que no pretén ser una prova exclusivament elitista, i està oberta a tot tipus de participants.

Transcorre dins l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa, un dels espais naturals més importants del Prepirineu oriental de llevant. De gran riquesa paisatgística, faunística i cultural, té tots els serveis necessaris i es poden practicar múltiples activitats, des esportives fins culturals.

Consta de quatre recorreguts, UP& DOWM, Vertical de 4 quilòmetres, un de 12 quilòmetres i un de 21 quilòmetres amb inici i final a Beuda.

El circuit de 21 quilòmetres està inclòs dins la Xarxa de Senders Itinerànnia de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa, i senyalitzats en 2018 com un itinerari de la xarxa de senders pensada per a corredors. El Consorci de l’Alta Garrotxa ha finançat la senyalització del trajecte de la cursa MDM.cat, col·locant unes plaquetes amb el perfil del recorregut, indicadors de situació, panells informatius i senyalització vertical. Tot el recorregut està marcat amb senyals de pintura de color groc i no inclou trams camp a través.

La MDM.cat es una carrera de montaña que se celebra desde noviembre de 2015 organizada por la asociación GAS MOUNTAIN ®. Tiene por objetivo reunir en competición a los mejores corredores de montaña de media maratón, aunque no pretende ser una prueba exclusivamente elitista, y está abierta a todo tipo de participantes.

Transcurre dentro del Espacio Natural Protegido de la Alta Garrotxa, uno de los espacios naturales más importantes del Prepirineo oriental de levante. De gran riqueza paisajística, faunística y cultural, tiene todos los servicios necesarios y se pueden practicar múltiples actividades, desde deportivas hasta culturales.

Consta de cuatro recorridos UP&DOWN, Vertcial 4 kilómetros, 12 kilómetros y 21 kilómetros con inicio y final en Beuda.

El circuito de 21 kilómetros está incluido dentro de la Red de Senderos Itinerannia del Espacio Natural Protegido de la Alta Garrotxa, y señalizados en 2018 como un itinerario de la red de senderos pensada para corredores. El Consorcio de la Alta Garrotxa ha financiado la señalización del trayecto de la carrera MDM.cat, colocando unas plaquetas con el perfil del recorrido, indicadores de situación, paneles informativos y señalización vertical. Todo el recorrido está marcado con señales de pintura de color amarillo y no incluye tramos campo a través.

Le MDM.cat est une course de montagne organisée depuis novembre 2015 par l’association GAS MOUNTAIN ®. Son objectif est de réunir les meilleurs coureurs de montagne semi-marathon en compétition, même s’il ne s’agit pas d’un événement exclusivement élitiste et ouvert à tous les types de participants.

Il traverse la zone naturelle protégée d’Alta Garrotxa, l’un des plus importants espaces naturels des Pré-Pyrénées orientales du Levant. D’une grande richesse paysagère, faunique et culturelle, il dispose de tous les services nécessaires et vous permet de pratiquer de nombreuses activités, allant du sport au culturel.

Il se compose de trois itinéraires, l’un de 12 kilomètres et l’autre de 21 kilomètres avec départ et arrivée à Beuda, et ce 2020 nous récupérons également le Vertical de 4 kilomètres grâce au système OTR.

Le circuit de 21 kilomètres est inclus dans le réseau de sentiers Itinerànnia de la zone naturelle protégée de l’Alta Garrotxa, et marqué en 2018 comme un itinéraire du réseau de sentiers conçu pour les coureurs. Le consortium Alta Garrotxa a financé le balisage du parcours MDM.cat, en plaçant des plaques avec le profil du parcours, des indicateurs de localisation, des panneaux d’information et une signalisation verticale. L’ensemble du parcours est marqué par des panneaux de peinture jaune et n’inclut pas les tronçons de ski de fond.

The MDM.cat is a mountain race that has been held since November 2015 organized by the association GAS MOUNTAIN ®. Its aim is to bring together the best half marathon mountain runners in competition, although it is not intended to be an exclusively elitist event, and is open to all types of participants.

It passes through the Protected Natural Area of Alta Garrotxa, one of the most important natural spaces of the Eastern Pre-Pyrenees of the Levant. Of great scenic, faunal and cultural richness, it has all the necessary services and you can practice multiple activities, from sports to cultural.

It consists of three routes, one of 12 kilometers and one of 21 kilometers with start and end in Beuda, and this 2020 we also recover the Vertical of 4 kilometers thanks to the OTR system.

The 21 kilometer circuit is included in the Itinerànnia Trail Network of the Alta Garrotxa Protected Natural Area, and marked in 2018 as an itinerary of the trail network designed for runners. The Alta Garrotxa Consortium has financed the signposting of the MDM.cat race route, placing plaques with the route profile, location indicators, information panels and vertical signage. The entire route is marked with yellow paint signs and does not include cross-country stretches.

MDM ORIGENS

Fa molts anys, que diferents amics solem fer excursions a peu per la muntanya del Mont. Una zona espectacular, un lloc emblemàtic des del qual es veu tot l’Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, les muntanyes de les Salines, l’Albera, el Montgrí, el Pirineu, el Mediterrani … Una zona apartada de tota civilització, poc habitada, fronterera. Una zona on hi ha poques carreteres i moltes pistes, camins i senders. I és per aquests llocs per on ens agrada córrer, és el lloc que ens té fascinats.
Fa relativament pocs anys, als anys 50 hi havia molta més vida que actualment, vivien llenyataires, pastors, agricultors, carboners, etc. també passaven contrabandistes, soldats, refugiats, emigrants … A poc a poc aquesta zona es va anar despoblant, males infraestructures, poques possibilitats per guanyar-se la vida.
Condicions dures que van fer que aquesta zona quedés gairebé sense població. Abans havia camins, senders, pistes per als carros, tots nets i ordenats, camins de nord a sud, d’est a oest, camins que unien petits nuclis d’habitants. Gent que depenia d’ells per tornar a casa, per anar al mercat a vendre els seus productes, i que gràcies al seu esforç els mantenien transitables. Actualment molts dels antics camins han desaparegut, llavors, un dia d’hivern de 2008, va sorgir la idea de recuperar-los.
Després de pujar al Mont, dos amics discutíem cap a on anar, un deia Lliurona, l’altre deia que després la pujada de tornada és molt dura, el primer proposava esmorzar al bar que hi ha a Albanyà i escalfar a la xemeneia … No ens posàvem d’acord, i seguim sense rumb cap al Coll de Joncanat. Vam agafar un sender i vam aparèixer al Mas del Soler. Per casualitat trobem a Martí (un antic habitant de la zona, llenyataire i carboner) el saludem, parlem una estona amb ell, fins que ens va parlar d’un antic camí. Ens va dir: “aquest camí és el Camí de les Deus”, és el camí antic per anar a Figueres, en quaranta minuts arribareu al Collet d’en Serra. Busquem infructuosament un dia rere l’altre, perduts i enfadats, arribem sota un cingle, enmig d’un torrent, … Però després de tornar a parlar amb Martí trobem el camí, un camí brut, i que feia anys que pel no passava ningú.
Amb il·lusió i ganes, vam netejar aquest camí. Ens va portar mesos, i cada vegada ens anàvem animant més. Trobem la Balma de Can Pentinet, el escaler del Soler, també localitzem altres camins que anaven a Falgars, la Font dels Sàlids, el camí de la Font del Soler, etc. Seguim caminant, corrent i buscant camins antics. Netegem, ampliem el camí de Sous a Beuda, vam obrir el camí de la Font de Roca Pastora al Castellot de Falgars, passant per l’antiga casa de Roca i pel famós Corral de l’Abat, mesos i mesos de treball més tard, teníem el recorregut .
Sortiria de Beuda, i aniria recorrent els monuments, antigues construccions, passaria per dues comarques i el cim del Mont, per acabar a Beuda de nou. Gràcies als amics de Diversport vam poder posar una data al calendari: 2015.11.15. La cursa va ser un èxit: 250 corredors. Nosaltres vam gaudir molt, tothom deia que el recorregut era increïble, i molt ben marcat … El somni es va fer realitat. Ara només queda conservar el camí.

Albert Cuevas, president de GAS MOUNTAIN.

Hace muchos años, que diferentes amigos solemos hacer excursiones a pie por la montaña del Mont. Una zona espectacular, un emplazamiento desde el que se ve todo el Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, las montañas de las Salinas, la Albera, el Montgrí, el Pirineo, el Mediterráneo… Una zona apartada de toda civilización, poco habitada, fronteriza. Una zona donde hay pocas carreteras y muchas pistas, caminos y senderos. Y es por estos lugares por donde nos gusta correr, es el lugar que nos tiene fascinados.
Hace relativamente pocos años, en los años 50 había mucha más vida que actualmente, vivían leñadores, pastores, agricultores, carboneros, etc. también pasaban contrabandistas, soldados, refugiados, emigrantes … Poco a poco esta zona se fue despoblando, malas infraestructuras, pocas posibilidades para ganarse la vida.
Condiciones duras que hicieron que esta zona quedara casi sin población. Antes había caminos, senderos, pistas para los carros, todos limpios y ordenados, caminos de norte a sur, de este a oeste, caminos que unían pequeños núcleos de habitantes. Gente que dependía de ellos para volver a casa, para ir al mercado a vender sus productos, y que gracias a su esfuerzo los mantenían transitables. Actualmente muchos de los antiguos caminos han desaparecido, entonces, un día de invierno de 2008, surgió la idea de recuperarlos.
Después de subir al Mont, dos amigos discutíamos hacia dónde ir, uno decía Lliurona, el otro decía que después la subida de vuelta es muy dura, el primero proponía desayunar en el bar que hay en Albanyà y calentarse en la chimenea … No nos poníamos de acuerdo, y seguimos sin rumbo hacia el Coll de Joncanat. Cogimos un sendero y aparecimos en el Mas del Soler. Por casualidad encontramos a Martí (un antiguo habitante de la zona, leñador y carbonero) lo saludamos, hablamos un rato con él, hasta que nos habló de un antiguo camino. Nos dijo: “este camino es el Camino de las Deus”, es el camino antiguo para ir a Figueres, en cuarenta minutos llegareis al Collet d’en Serra. Buscamos infructuosamente un día tras otro, perdidos y enfadados, llegamos bajo un risco, en medio de un torrente, … Pero después de volver a hablar con Martí encontramos el camino, un camino sucio, y que hacía años que por el no pasaba nadie.
Con ilusión y ganas, limpiamos este camino. Nos llevó meses, y cada vez nos íbamos animando más. Encontramos la Balma de Can Pentinet, el escaler del Soler, también localizamos otros caminos que iban a Falgars, la Fuente dels Sàlids, el camino de la Fuente del Soler, etc. Seguimos caminando, corriendo y buscando caminos antiguos. Limpiamos, ampliamos el camino de Sous en Beuda, abrimos el camino de la Fuente de Roca Pastora al Castellot de Falgars, pasando por la antigua casa de Roca y por el famoso Corral del Abad, meses y meses de trabajo más tarde, teníamos el recorrido.
Saldría de Beuda, e iría recorriendo los monumentos, antiguas construcciones, pasaría por dos comarcas y la cima del Mont, para terminar en Beuda de nuevo. Gracias a los amigos de Diversport pudimos poner una fecha en el calendario: 15/11/2015. La carrera fue un éxito: 250 corredores. Nosotros disfrutamos mucho, todo el mundo decía que el recorrido era increible, y muy bien marcado… El sueño se hizo realidad. Ahora sólo queda conservar el camino.

Albert Cuevas, presidente de GAS MOUNTAIN.

Il y a de nombreuses années, différents amis font généralement de la randonnée sur la montagne du Mont. Une région spectaculaire, un site d’où l’on peut voir l’Empordà, le Pla de l’Estany, la Garrotxa, les montagnes de Salinas, l’Albera, le Montgrí, les Pyrénées, la Méditerranée … Une zone isolée de tous civilisation, peu habitée, frontière. Une zone où il y a peu de routes et de nombreuses pistes, routes et sentiers. Et c’est dans ces endroits où nous aimons courir, c’est l’endroit qui nous fascine.
Il y a relativement peu d’années, dans les années 50, il y avait beaucoup plus de vies qu’aujourd’hui: bûcherons, bergers, agriculteurs, brûleurs à charbon de bois, etc. Il y avait aussi des passeurs, des soldats, des réfugiés, des émigrés… Peu à peu, cette région se dépeupla, de mauvaises infrastructures, peu de possibilités de gagner sa vie.
Les conditions difficiles qui ont rendu cette région presque sans population. Auparavant, il y avait des routes, des pistes, des pistes pour voitures, toutes propres et bien rangées, des routes du nord au sud, d’est en ouest, des routes reliant de petits noyaux d’habitants. Les gens qui comptaient sur eux pour rentrer chez eux, pour aller au marché vendre leurs produits, et grâce à leurs efforts, les maintenaient passables. À l’heure actuelle, bon nombre des anciennes routes ont disparu, puis, un jour d’hiver en 2008, l’idée de les récupérer est apparue.
Après avoir gravi le Mont, deux amis se sont demandé où aller, l’un a dit Lliurona, l’autre a dit qu’après la remontée, c’était très difficile, le premier petit-déjeuner proposé au bar d’Albanyà et réchauffé dans la cheminée … Non nous avons convenu et nous avons continué sans direction vers le Coll de Joncanat. Nous avons pris un chemin et nous sommes apparus dans le Mas del Soler. Par hasard, nous avons rencontré Marti (un ancien habitant de la région, bûcheron et charbonnier) qui l’a salué, lui a parlé pendant un moment, jusqu’à ce qu’il nous parle d’une vieille route. Il nous a dit: “Cette route est le Camino de las Deus”, c’est l’ancienne route pour aller à Figueres, dans quarante minutes, vous arriverez au Collet d’en Serra. Nous avons cherché sans succès jour après jour, perdus et fâchés, nous sommes arrivés sous une falaise, au milieu d’un torrent, … Mais après avoir reparlé avec Marti, nous avons retrouvé la route, une route sale, et que cela ne s’était pas passé depuis des années personne
Avec espoir et enthousiasme, nous nettoyons cette route. Cela a pris des mois et à chaque fois, nous nous réjouissions davantage. Nous avons trouvé la Balma de Can Pentinet, l’Escaler del Soler, nous avons également localisé d’autres routes menant à Falgars, la Fuente dels Sàlids, le sentier de la Fuente del Soler, etc. Nous continuons à marcher, à courir et à la recherche d’anciennes routes. Nous avons nettoyé, nous avons prolongé la route de Sous à Beuda, nous avons ouvert le chemin de la fontaine de Roca Pastora au Castellot de Falgars, en passant par la vieille maison de Roca et par le célèbre Corral del Abad, des mois et des mois de travail plus tard, nous avons eu la route .
Il quitterait Beuda, et traverserait les monuments, les vieilles constructions, cela passerait par deux régions et le sommet du Mont, pour finir à nouveau à Beuda. Grâce aux amis de Diversport, nous avons pu mettre une date au calendrier: 15/11/2015. La course a été un succès: 250 coureurs. Nous avons beaucoup apprécié, tout le monde a dit que la tournée était incroyable et très bien marquée … Le rêve est devenu réalité. Maintenant, tout ce qui reste à faire est de garder la route.

Albert Cuevas, président de GAS MOUNTAIN.

Many years ago, that different friends usually do hiking on the mountain of Mont. A spectacular area, a site from which you can see the Empordà, the Pla de l’Estany, the Garrotxa, the Salinas mountains, the Albera, the Montgrí, the Pyrenees, the Mediterranean … A secluded area of ​​all civilization, little inhabited, border. An area where there are few roads and many tracks, roads and trails. And it is in these places where we like to run, it is the place that fascinates us.
Relatively few years ago, in the 50s there was much more life than today, living lumberjacks, shepherds, farmers, charcoal burners, etc. There were also smugglers, soldiers, refugees, emigrants … Little by little, this area became depopulated, bad infrastructure, few possibilities to earn a living.
Hard conditions that made this area almost without population. Before there were roads, trails, tracks for cars, all clean and tidy, roads from north to south, from east to west, roads that linked small nuclei of inhabitants. People who depended on them to return home, to go to the market to sell their products, and thanks to their efforts kept them passable. Currently many of the old roads have disappeared, then, one winter day in 2008, the idea of ​​recovering them arose.
After climbing the Mont, two friends discussed where to go, one said Lliurona, the other said that after the climb back is very hard, the first proposed breakfast at the bar in Albanyà and warm in the fireplace … No we agreed, and we continued without direction towards the Coll de Joncanat. We took a path and we appeared in the Mas del Soler. By chance we met Marti (a former inhabitant of the area, woodcutter and coalman) greeted him, talked a while with him, until he told us about an old road. He told us: “this road is the Camino de las Deus”, it is the old road to go to Figueres, in forty minutes you will arrive at the Collet d’en Serra. We searched unsuccessfully day after day, lost and angry, we arrived under a cliff, in the middle of a torrent, … But after talking with Marti again we found the road, a dirty road, and that for years it had not happened no one.
With hope and enthusiasm, we clean this road. It took months, and each time we were cheering up more. We found the Balma de Can Pentinet, the Escaler del Soler, we also located other roads that went to Falgars, the Fuente dels Sàlids, the path of the Fuente del Soler, etc. We continue walking, running and looking for ancient roads. We cleaned, we extended the road of Sous in Beuda, we opened the path from the Fountain of Roca Pastora to the Castellot de Falgars, passing by the old house of Roca and by the famous Corral del Abad, months and months of work later, we had the route .
It would leave Beuda, and it would go crossing the monuments, old constructions, it would happen through two regions and the top of the Mont, to finish in Beuda again. Thanks to Diversport’s friends we could put a date in the calendar: 11/15/2015. The race was a success: 250 runners. We enjoyed a lot, everyone said that the tour was incredible, and very well marked … The dream came true. Now all that remains is to keep the road.

Albert Cuevas, president of GAS MOUNTAIN.

Scroll to Top