Avís legal

El lloc web i el domini gasmountain.com corresponen a GAS MOUNTAIN, de titularitat de ASS.GRUP AMICS SENDERISTES GAS MOUNTAIN, amb NIF: G55264428 i domicili a C/ Llevant, 24 A d'Avinyonet de Puigventós (CP: 17742) i correu electrònic: info@gasmountain.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a GAS MOUNTAIN, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. GAS MOUNTAIN presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. GAS MOUNTAIN n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a GAS MOUNTAIN, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a gasmountain.com.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que GAS MOUNTAIN actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això GAS MOUNTAIN manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a GAS MOUNTAIN fins a la contractació expressa d'una comanda. GAS MOUNTAIN es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. GAS MOUNTAIN no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
Desplaça cap amunt