MDM TRAIL PROGRAM

09 NOVEMBRE 2019

19:00H A 20:00H       XERRADA PROYECTO POL MDM, SALA AJUNTAMENT DE BEUDA 

20:00H A 20:30H       SORTEIG COL.LABORADORS

19:00H A 20:00H       ENTREGA ANTICIPADA DORSALS 12K Y 21K

19:00H A 20:00H      CONFERENCIA PROYECTO POL, SALA AYUNTAMIENTO  DE BEUDA

20:00H A 20:30H     SORTEO COLABORADORES

19:00H A 20:30H       RECOGIDA DE DORSALES 12K I 21K

19:00H À 20:00H    CONFÉRENCE PROYECTO POL, HOTEL DE LA VILLE, BEUDA

19:00H À 20:30H    COLLECTION DE DORSALES 12K I 21K

19:00H TO 20:00H       CONFERENCE PROYECTO POL, AJUNTAMENT DE BEUDA       

19:00H TO 20:30H       ADVANCE DELIVERY DORSAL COURSE 12K I 21K

10 NOVEMBRE 2019

START -

08:00H a 09:00H              ENTREGA DORSALS CURSES 12K I 21K PLAÇA DE BEUDA

09:30H                               SORTIDA CURSES 12K I 21K

13:00H                               ENTREGA DE TROFEUS

14:30H                               TANCAMENT DE CURSA

08:00H a 09:00H             ENTREGA DORSALES CARRERAS 12K Y 21K PLAZA DE BEUDA

09:30H                               SALIDA CARRERAS 12K Y 21K

13:00H                               ENTREGA DE TROFEOS

14:30H                               CIERRE DE CARRERA

08:00H à 09:00H              LIVRAISON DE DORSALS 12K ET 21K PLAÇA DE BEUDA

09:30H                                OUT COURSE 12K I 21K

13:00H                                LIVRAISON DES TROPHEES

14:30H                                FERMETURE DE LA CURSA

08:00H to 09:00H            DELIVERY DORSALS COURSES 12K AND 21K PLAZA DE BEUDA

09:30H                                STARTS 12K I 21K

13:00H                                DELIVERY OF TROPHIES

14:30H                                RACE CLOSURE

Scroll to Top