Justificant

Reglament

ORGANITZACIÓ: La MDM és una prova mitja distància organitzada per l’entitat excursionista Grup Amics Senderistes, popularment coneguda com a GAS MOUNTAIN®, que es pot fer corrents o caminant i que té per objectiu efectuar el recorregut en menys de 5 hores.

SORTIDA: La sortida serà el diumenge 04 de Novembre de 2018 a les 10h a la Plaça de Beuda. L’entrega de dorsals començarà a les 08:30 i finalitzarà a les 09:30 del mateix 05 de Novembre de 2018 .

ITINERARI: Hi haurà dos itineraris, un de 12km i un altre de 21 km. Estaran marcats en tot moment per cinta de marcatge de curses. 

DESQUALIFICACIONS: Serà motiu de desqualificació: No portar visible el dorsal en els controls de pas o bé passar-los fora de temps. No fer la totalitat del recorregut a peu i agafar desviaments. Invertir més de 5:00 h en realitzar la prova. Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general, o contra advertir la normativa vigent sobre prevenció d´incendis.

CLASSIFICACIÓ: Tots els participants que inverteixin menys de 5:00 hores en realitzar el recorregut i no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats. Els tres primers classificats d’ambdues distàncies tant en categoría masculina com femenina tindran premi.

El cronometrage es controlarà a traves de xip al dorsal.

INSCRIPCIÓ: Les inscripcions es faran ÚNICA I EXCLUSIVAMENT a través del portal  Web sportmaniacs.com fins a arribar als 300 participants (150 participants pels 21k i 150 pels 12k). Us recomanem fer la inscripció el més aviat possible per no trobar-vos amb les places tancades. La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s´hagi realitzat el pagament. Tots els participants inscrits abans del 3 de Novembre tindran el seu nom al dorsal.

PREU: Els drets d´inscripció van dels 10’50 als 25’50 € i estaran determinats per la distància en la qual es participa. Ens cas de no arribar als 300 participants s’admetran inscripcions el mateix dia . Les inscripcions no són reemborsables.

ENTREGA DE DORSALS: Els dorsals es podran recollir el mateix dia de la cursa de les 08:30 fins a les 09:30 a la plaça de Beuda.

PARTICIPANTS:Podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys que ho desitgin, sense distinció de sexe ni nacionalitat. Els menors d’edat hauran de participar amb autorització del pare o tutor. Els menors de 16 anys que vulguin participar ho han de fer acompanyats del pare/mare o tutor. L’organització no es fa responsable de la manca de preparació adequada a la prova, ni dels accidents que es puguin produir, si bé es vetllarà per tal d´evitar-los. Cal portar l´equipament idoni per a l´especialitat. Places limitades a 300 corredors entre les dos curses, seguint estricte ordre d´inscripció. Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització firmada pels pares o tutors legals. Aquesta autorització la trobareu al portal  Web sportmaniacs.com.

ESTAT DE SALUT DEL PARTICIPANT: Amb el fet d’inscriure’s i en relació al seu estat de salut el participant declara sota la seva responsabilitat:
1- Que es troba en condicions físiques adequades i prou entrenat per a participar voluntàriament a la cursa.
2- Que no pateix malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se i perjudicar greument la seva salut participant en aquesta cursa
3- Que si té algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol altra circumstància que pogués agreujar o perjudicar greument la salut participant en aquesta cursa, ho posará en coneixement de l’Organització abans de començar, acceptant les decisions que sobre això s’adoptin pels responsables de l’Esdeveniment.
4- Que assumeix els perills i riscos derivats de la participació en aquesta activitat esportiva, com ara caigudes, col•lisió amb vehicles, participants o espectadors, condicions climàtiques extremes i d’humitat, estat dels vials, carretera i trànsit. (el present enunciat té el caràcter merament indicatiu).
5- Que està d’acord amb qualsevol decisió que qualsevol responsable de la cursa (jutges, metges, ATS, Tècnic / s de la Organització) adopti sobre la seva habilitat i capacitat per completar la cursa amb seguretat i sense risc per a la seva salut.

OBSEQUI: S’obsequiarà a tots els participants amb un obsequi “remember”, aquest s’anunciarà a la web i pot ser modificat per l’organització depenent de la disponibilitat del producte, en tot cas sempre s’informarà del canvi als corredors.

AVITUALLAMENT: Hi ha 2 punts de pas amb avituallaments de líquids i sòlids a la 12k. i 4 punts de pas amb avituallaments de líquids i sòlids a la 21k. A  l’arribada hi ha beure i menjar pels participants. No se serviran gots de plàstic als corredors, els corredors han de portar una ampolla, got o “camelback”.

DRETS D’IMATGE: El desenvolupament de la cursa pot ser enregistrat o fotografiat per la oganització. Amb el fet d’inscriure’s s’accepta expressa i gratuïtament la cessió dels drets d’imatge de la persona inscrita sobre les fotografíes preses i les imatges gravades, així com el seu nom, sense límit territorial o temporal, per a que puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà escrit, internet i xarxes socials on la Organització les utilitzi total o parcialment a títol publicitari, comunicatiu o documental en tot el relacionat a la MDM.

DISPOSICIONS FINALS: Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber a un control o trucar al telèfon de l’organització. Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova, considerem que poden ser un al.licient i un repte més a superar. Pel sol fet d’inscriure’s i/o participar amb dorsal asignat, tot participant accepta aquest reglament. Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comité organitzador de la prova